O nas

Spółka KOPALNIE PIASKOWCA RADKÓW Sp. z o.o. powstała w 2003 r. na bazie dorobku dawnego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego w Radkowie. Siedzibą firmy jest Radków (woj. Dolnośląskie). Firma zajmuje się wydobyciem i obróbką piaskowca pozyskiwanego z dwóch własnych złóż: „Radków” oraz „Szczytna-Zamek”. Obecnie spółka zatrudnia 25 osób. W jej skład obok wykwalifikowanej kadry zarządzającej wchodzą doświadczeni pracownicy od lat zajmujący się obróbką kamienia.

Z ofertą chcielibyśmy dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców: firm budowlanych, zakładów kamieniarskich, architektów, jak również klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Nasz surowiec posiada uznane walory użytkowe: niepowtarzalną barwę, ciekawą strukturę, a przede wszystkim doskonałe parametry fizyko-chemicznych pozwalające na wykorzystanie go jako materiału do wykorzystania w architekturze budowlanej np. jako płyty z piaskowca, kamień elewacyjny z piaskowca. Piaskowce z Radkowa i Szczytnej wykorzystywane są od lat w budownictwie mieszkaniowym, ogrodowym, do produkcji wyrobów artystycznych (rzeźby, fontanny, kominki. płyty z piaskowca, kamień elewacyjny z piaskowca) jak również w budownictwie wodnym i drogowym wymagającym użycia materiału o ściśle określonych parametrach technicznych.

Posiadamy dwa własne złoża piaskowca:

  • Złoże RADKÓW - piaskowiec kwarcowy (92,94%) barwy od jasnobeżowej przez pomarańczową do różowej - grubo, średno i drobnoziarnisty
  • Złoże SZCZYTNA ZAMEK piaskowiec kwarcowy (96%) barwy białej do kredowo-białej, drobnoziarnisty

Historia

Piaskowce z Radkowa to tradycyjny, stosowany od wielu wieków materiał budowlany. Złoże "Radków" jest jednym z najwcześniej eksploatowanych na terenie Polski. Pozyskiwanie piaskowca ciosowego rozpoczęto na początku XVI w (z tego okresu pochodzą elementy Kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu), a w XIX w. nastąpiła jego intensyfikacja.

Zakład obróbki kamienia zbudowany ok. 1870r. na dawnych ziemiach niemieckich uchodzi za jeden z najlepiej zaplanowanych logistycznie obiektów przemysłowych tamtych czasów. Ciekawostką jest, że pierwotnie bloki piaskowca z wyrobiska w górach transportowane były w dół kolejką linową bezpośrednio do zakładu obróbki w Radkowie. Wodę przemysłową niezbędną w procesie obróbki kamienia zapewniał płynący przez zakład potok górski zasilający - poprzez sieć podziemnych kamiennych kanałów halę cięcia kamienia. Takie rozwiązania techniczne dziś z wielu względów niemożliwe do osiągnięcia były z punktu widzenia ekonomiki produkcji doskonałe.

Po II wojnie światowej już jako Kłodzkie Zakłady Kamienia Budowlanego, zakłady stały się na wiele lat wizytówką regionu i kolebką najlepszych górniczych tradycji.