Stadion Narodowy w Warszawie

Granit z Borowa został wykorzystany do wykonania schodów i ciągów komunikacyjnych Stadionu Narodowego w Warszawie.

Kontakt