Port w Elblągu

Nasz granit wykorzystano do wykonania wielu elementów nadbrzeża i promenady.

Kontakt