Fugowanie

Fugowanie należy wykonać specjalnymi zaprawami do kamieni naturalnych oraz silikonami. Aby okładzina kamienna zachowała na długo swoją funkcjonalność i odporność na obciążenia, należy odpowiednio zaprojektować i wykonać szerokości i głębokości spoin (2/3 grubości kamienia). W przypadku okładzin z kamienia naturalnego odstępy między fugami dylatacyjnymi mogą wynosić maksymalnie 8 m.

Kontakt