Montaż posadzek

Technologia grubowarstwowa układania płyt granitowych

W tradycyjnej metodzie układania płyt granitowych wskazane jest stosowanie spoiwa cementowego z dużą zawartością trasu oraz kruszywa bez zanieczyszczeń. Bardzo ważnym elementem jest zastosowanie zapraw kontaktowych tak zwanych szlamów uszczelniających. Ten rodzaj spoiwa zapewnia odcięcie płyt granitowych od wilgoci i zanieczyszczeń podciąganych kapilarami. Zastosowanie pełnego systemu uniemożliwia powstawanie wykwitów równocześnie zwiększając przyczepność płyt granitowych. Przykładowym producentem tego rodzaju systemów na Polskim rynku jest Firma Sopro.

Technologia średniowarstwowa układania płyt granitowych

W przypadku okładzin granitowych o różnej grubości ( ciosanych, łupanych, lub przy lekkich nierównościach) należy zastosować zaprawę klejową średniowarstwową, umożliwiającą przyklejanie warstwą do 20 mm. W zależności od stopnia skomplikowania wzorów okładziny - należy dokonać wyboru jednej z zapraw z trasem, wiążącej szybko lub normalnie, elastycznej lub sztywnej, bądź też na bazie białego cementu.

Zaprawy klejowe cienkowarstwowe

Zaprawy te przeznaczone są do cienkich, okładzin granitowych. Najlepsze z nich cechuje:

  • zawartość białego cementu, eliminującego prześwity zaprawy oraz przebarwienia spowodowane obecnością tlenku żelaza w cemencie szarym;
  • zawartość trasu, który wchodząc w reakcje krystalizuje wapń i jednocześnie uszczelnia zaprawy. Tym sposobem skutecznie unika się wykwitów wapiennych;
  • właściwości elastyczne, które optymalizują przyczepność.

Kontakt