Szlifowanie

Szlifowanie – chropowatość powierzchni jest dobrze wyczuwalna, dopuszczalne są rysy po materiałach ściernych.

Stopień chropowatości decyduje o kwalifikacji produktu do jednej z trzech grup:

  • zdziernoszlifowanej z dopuszczalną głębokością rys 1,5 mm
  • wstępnie szlifowanej - rysy 0,3 do 0,5 mm,
  • pełnoszlifowanej - rysy 0,1-0,3 mm.

Kontakt