Parametry techniczne

Parametry techniczne granitu strzegomskiego typu "Borów"

  • Wytrzymałość na ściskanie 132,1 MPa
  • Nasiąkliwość 0,36%
  • Ciężar objetościowy 2,61g/cm3
  • Ciężar właściwy 2,65 g/cm3
  • Ścieralność na tarczy Boehmego (powietrzno-sucha) 3,17 mm
  • Ścieralność na tarczy Boehmego (po nasyceniu wodą) 3,48 mm
  • Ścieralność na bębnie Devala (po nasyceniu wodą) 6,2%

Kontakt