Kostka granitowa

Charakterystyka i zastosowanie
Granit jest doskonałym i trwałym materiałem budowlanym. Walory wykonanej z niego kostki sprawiają, że materiał ten stosowany jest od stuleci jako surowiec do budowy nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników. Do podstawowych zalet można zaliczyć doskonałą wytrzymałość na ścieranie i ściskanie, wytrzymałość na uderzenia, małą nasiąkliwość i wysoką odporność na zamarzanie. Ponadto kostka taka doskonale komponuje się z otoczeniem. Pomimo rozwoju obecnej technologii i materiałoznawstwa, dyskretne piękno poddanego obróbce kamienia jest wciąż niezastąpione.
Powierzchnia kostki surowo łupanej charakteryzuje się przełomami typowymi dla granitu strzegomskiego. Powierzchnie górna i dolna są do siebie równoległe. Dopuszczalne są załamania krawędzi oraz nierówności do 10 mm. Boki są w przybliżeniu prostopadłe do powierzchni górnej. Kostka wytwarzana jest w jasnoszarej kolorystyce.

Wymiary
Produkujemy granitową kostkę surowo łupaną w następujących rozmiarach: 4/6 cm, 8/10 cm, 8/11 cm, 15/17 cm

Kontakt